Tips Khusyu Dalam Sholat

Sebagian ulama mengkategorikan khusyu sebagai amalan jawarih, sehingga khusyu merupak suatu hal yang dapat menyebabkan diterima atau tidak diterima nya solat. Sah nya solat dapat di peroleh dengan kita memenuhi semua syarat serta rukun nya solat. Namun di terima atau tidak solat kita, tergantung kadar kekhusyuan kita di dalam solat. Ketahuilah sesungguh nya nanti di hari kiamat yang akan di lihat oleh Alloh adalah solat…