8 Doktrin Berbahaya

    Bila kita membicarakan radikalisme, setidaknya terdapat 8 (delapan) doktrin ideologi kelompok radikal yang digunakannya untuk mendoktrin orang lain agar mengikuti propagandanya.  Delapan (8) Doktrin Radikal Delapan doktrin ideologi radikal yang dimaksud adalah: 1) al-hakimiyyah lillah, kedaulatan hanya milik Allah. 2) takfirul hukkam wa ajhizahtud daulah, mengafirkan pemerintah dan aparatur negara. 3) jahiliyyatul ‘alam, meyakini dunia telah kembali pada kejahiliyahan seperti zaman awal Nabi…