Penting nya Ta’awudz Dalam Solat

Kisah seorang guru yang bertanya kepada murid nya  : Guru : Wahai murid ku, seandai nya engkau hendak menuju kesebuah tempat, lalu engkau melewati sebuah jalan, dimana jalan itu adalah satu satu nya yang dapat menghantarkan mu menuju tempat tujuan mu itu tadi. Ada seekor anjing peliharaan yang menghadang mu, apa yang akan engkau lakukan? Apa engkau akan berbalik arah? Padahal tempat yang akan engkau…